A l’inici d’aquest període el mercat immobiliari barceloní partia d’un preu mitjà de 2010 € / m2, sent els districtes de més prestigi dels que superaven aquesta mitjana: Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, tots dos amb una mitjana de 2500 € / m2 a llarg de 2001.El increment de preu / m2 a 2002 comença a ser estable, alhora que augmenta a gran escala de manera generalitzada, amb una mitjana d’increment del 21% anual en tota la ciutat de Barcelona, ​​fins arribar a 2007 , moment en el qual només puja un 4% i arriba als 4732 € / m2 en el que seria el començament de la recessió.
En Bcn Advisors observem en el primer trimestre del 2007 com al llarg de l’any comença el descens general de preu / m2 a tota la ciutat, Eixample inclòs, a excepció de la zona alta i Les Corts que resisteixen fins a 2008 per anar baixant de mica en mica. en temps de recessió després de l’esclat de la bombolla, les estadístiques indiquen que a la ciutat es produeix un descens en picat del voltant del 12% (500 € / m2) per any, donant-se la major xifra en districtes cèntrics com l’Eixample, ciutat Vella i Sant Martí (-18%) per al 2009, seguits de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts (9% i 10% respectivament).
En el període de 2010-2011 Barcelona descendeix tímidament entre el 5-6%, en el que per Bcn Advisors sembla resultar una època de major estabilitat després de la crisi.El preu de l’habitatge percep un major declivi en 2012 (12%), concretament del -21% a Ciutat Vella, -16% a Sant Martí, -14% a Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample, -11% a Les Corts, per arribar a 2013 amb un descens del 12% en tota la ciutat.

El 2013 es produeix l’última caiguda, una mica menor (gairebé 10%) amb el mínim històric d’aquest període post-recessió: 3.045 € / m2 de mitjana entre tots els districtes.

Els canvis que es deixen veure ja en el primer trimestre de 2014 consisteixen en un increment de 25% (+ 900 € / m2) a Ciutat Vella, centre històric i turístic per excel·lència, donant-se aquí el major creixement: de 2648 € / m2 a 3541 € / m2. Mentre que els districtes més afavorits ja comencen a augmentar el seu preu 200-300 € / m2 a l’aconseguir 2015: Sant Martí un 9%, Eixample un 5%; Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi augmenten tímidament un 2%. No obstant això en els districtes més humils com Nou Barris o Sant Andreu encara continuarien descendint al voltant de 100 € / m2 anuals fins a estabilitzar l’any següent.

Sant Martí és el districte que més repunt aconsegueix en 2015 amb un augment de 300 € / m2 (3634 € / m2 al primer trimestre), incrementant al llarg de 2016 progressivament, i sumant 800 € / m2 fins a la cota màxima en el segon trimestre de 2017 (4231 € / m2).

És en 2016 quan el creixement deixa de ser tímid, amb un augment del 8,7% a Sarrià-Sant Gervasi, 6,7% a les Corts, 7,9% a Ciutat Vella, 7,4% a Eixample i fins i tot Sants -Montjuïc amb un 7,5% i només un 3% a Gràcia, mentre que Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó pràcticament continuen tal com es trobaven.

Ha estat en el aquest últim any on el preu / m2 ha crescut amb més intensitat a Barcelona, ​​de mitjana un 15%, situant-se en 4123 € / m2 al primer trimestre. El major increment s’ha donat a Sant Martí (19%), seguit de prop per Sants-Montjuïc (18,9%), Ciutat Vella (14%), Sant Gervasi (13%) i Les Corts (12,5%) . Nou Barris, Sant Andreu i Horta també s’han vist dilatats seus preus però en menor mesura (7-8%).

L’evolució dels últims mesos de 2016 fins a mitjans de 2017 apunta, segons Bcn Advisors, a una previsió de continu increment. Factors com el creixement de l’accés al crèdit per part dels ciutadans-actualment 22% anualment o l’estoc de deute en taxes positives, dades que no es donaven des de l’època prèvia a l’esclat de la bombolla del crèdit, la inestabilitat en determinats països , o el Brexit, han generat falta de confiança per part del perfil inversor, que decideix optar per llocs més emergents.

credito vivienda

Fuente: Departament d’Estadística del Ajuntament de Barcelona